Op alle op de site aanwezige informatie berust auteursrecht van AG-Photography. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Overname van foto's, artikelen of andere op de site aanwezige zaken zal als inbreuk beschouwd worden op het auteursrecht van AG-Photography.